LICHKHAM
Ứng dụng đầu tiên tại Huế
lịch khám giúp bạn:
Đăng kí KCB trực tuyến nhanh và thuận tiện nhất.
Ngồi tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu bạn vẫn có thể đăng kí.
Bạn được khám đúng với thời gian đăng kí.
Bạn được theo dõi sức khỏe sau khi khám chữa bệnh.
Và nhiều lợi ích khác...